Arbres

Lý do tồn tại của chúng tôi

Lý do tồn tại của chúng tôi...

 

« Hoạt động như một tác nhân tin cậy vì một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn và mang lại sự tiến bộ chung. »

 

Lý do tồn tại của chúng tôi là Lý do hành động
của 14 000 nhân viên của chúng tôi.

 

Lý do tồn tại của chúng tôi

được chia thành 4 mục tiêu

Đảm bảo sự tiến bộ chắc chắn hơn

Chúng tôi tin rằng sự an toàn là nền tảng của mọi tiến bộ. Thật vậy, việc ngăn ngừa, kiểm tra và kiểm soát rủi ro cho phép đảm bảo hiệu suất và hỗ trợ việc đổi mới. Đây là khởi điểm cho hành động, lựa chọn mang tính chiến lược và phát triển các hoạt động của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp chuyên môn và giải pháp để phục vụ khách hàng của mình. Mục tiêu của chúng tôi: cho phép khách hàng tuân thủ các quy định, đảm bảo tài sản sản xuất công nghiệp và trên hết là để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của họ.

 

Thúc đẩy tiến bộ một cách tập thể hơn

Chúng ta tin chắc rằng sự tiến bộ phải được xây dựng cùng nhau. Là một bên thứ ba đáng tin cậy cho khách hàng, chúng tôi hỗ trợ họ một cách chính trực và độc lập, bằng cách cung cấp kiến thức chuyên môn, thích ứng với những thách thức, đặc điểm cụ thể của họ và các quy định mới. Để làm được điều này, ở mọi nơi trên thế giới, chúng tôi dựa vào sự nhiệt huyết của nhân viên và lòng mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, tận tâm và trung thành. Và bởi vì chúng tôi tin rằng sự tiến bộ cần được chia sẻ, chúng tôi chọn cách xây dựng đội ngũ của mình, truyền lại chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng của chúng tôi.

 
Thành lập Lille
Thành lập Lille

Xây dựng sự tiến bộ bền vững hơn

Chúng tôi tin tưởng rằng sự tiến bộ phải bền vững và góp phần bảo vệ cuộc sống của con người và các hệ sinh thái.  Để nhấn mạnh, chúng tôi đưa ra những cam kết chắc chắn về lượng khí CO2 do chính chúng tôi thải ra. Chúng tôi quan tâm đến việc giúp khách hàng tiếp cận các quy định có lợi cho việc bảo vệ con người và  tài nguyên. Và chúng tôi làm việc cùng với khách hàng của mình trong khoảng thời gian mà việc kiểm soát rủi ro của ngày hôm nay cho phép bảo vệ tài nguyên của ngày mai, cho dù đó là yếu tố môi trường, xã hội hay kinh tế.

 

Tiến trình chia sẻ đăng ký mà tất cả có thể truy cập

Chúng tôi tin rằng tiến trình phải công bằng và bao trùm nhất có thể. Để đạt được điều này, chúng tôi dựa vào sự hiện diện quốc tế của mình để hoạt động theo cách đáp ứng nhu cầu của mọi người một cách sát nhất có thể. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình với các chuyên môn tiên tiến, sáng tạo và kỹ thuật số mang lại lợi ích cho tất cả nhân viên và mọi công dân. Chúng tôi phát triển các khóa đào tạo mà cho phép nhiều người có được kỹ năng mới nhất có thể. Cuối cùng, chúng tôi tích hợp các chủ đề xã hội rộng lớn hơn vào các quy trình nghiên cứu của mình, như là chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc, hoặc tính độc lập của người cao tuổi